Zpět do obchodu

Registrace

Ochrana osobních údajů

Internetový obchod capáčky.com obouvá miminka, batolata, školkou, ale i školou povinné děti už od roku 2013.
Nabízí certifikované celokožené capáčky s koženou nebo s tenkou gumovou podrážkou, které naprosto dokonale simulují chůzi naboso. Praxí ověřené, dětskými chodidly oblíbené.

Zásady ochrany osobních údajů
verze 1. účinná od 25.05.2018

Internetový obchod www.capacky.com, jehož majitelkou je Luboš Leopold, IČ: 17489822, se sídlem Schöfflerova 2009/41, CZ-130 00 Praha 3 - Žižkov, jasně a otevřeně sděluje, jak zpracovává vaše osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“).

Respektujeme vaše právo na soukromí. V zájmu transparentnosti tyto zásady poskytují podrobné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouho, komu je předáváme, jaká máte práva a mnoho dalšího.

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritní ve všem, co děláme, vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaši kontrolu nad vašimi osobními údaji a digitálním obsahem a je naší prioritou zabránit každému neoprávněnému přístupu k nim. Kdykoliv vás požádáme o informace, potřebujeme je, o víc nežádáme.

Jaké osobní údaje od Vás požadujeme? Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, například když si něco objednáte, obrátíte se na nás s dotazem, nebo poskytnete hodnocení nákupu nebo zboží. Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují jak povinné údaje, tak údaje nepovinné. Bez uvedení povinných údajů u nás nemůžete nakoupit. Dobrovolně nám sdělujete osobní údaje tam, kde vás žádáme o udělení souhlasu, např. u registrace, zasílání newsletteru, poradny, diskuze, recenze a dalšího, v rozsahu uvedeném.

Jak vaše osobní údaje využíváme? Vaše údaje potřebujeme například k následujícím účelům:
- Vytvořit a spravovat váš osobní účet (registraci)
- Zpracovat vaši objednávku, doručit zboží, vyřídit vrácení nebo reklamaci zboží
- Zasílat vám aktuální informace o stavu vaší objednávky prostřednictvím E-mailu či sms zpráv
- Kontaktovat vás v případě problémů s doručením vámi objednaného zboží
- Odpovědět na vaše dotazy a informovat vás o nových a změněných službách
- Zasílat vám obchodní sdělení o aktuálních akcích a slevách (newsletter)
- Spravovat váš účet a kontrolovat vaši platební morálku
- Provádět analýzy, abychom vám poskytli relevantní zboží
- Zkontrolovat váš věk z důvodu právních předpisů týkajících se nakupování přes internet
- Zasílat vám dotazníky spokojenosti s cílem dát vám možnost ovlivnit naši nabídku a služby
- Testovat a zlepšovat naše systémy, prostřednictvím kterých poskytujeme své služby a zboží
- Zabránit zneužití našich služeb

Vaše osobní údaje uchováváme po nezbytnou dobu, a to zejména pro níže uvedené účely:
- Nákup s registrací, i bez registrace, po dobu tří let s tím, že nová tříletá lhůta počne běžet ode dne, kdy uskutečním poslední objednávku
- Hodnocení nákupu nebo zboží po dobu tří let
- Zasílání obchodních sdělení bez uskutečnění nákupu, diskuze, hlídacího psa, kontaktního formuláře, poradny, dotazu na produkt apod.
- Zákonem stanovenou dobu (na dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
- Poté budou Vaše osobní údaje smazány, nebudete-li souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

Budeme vás chránit!
Neustále se snažíme zlepšovat služby. Podnikli jsme technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před jejich ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem.

Vy rozhodnete, kolik s námi sdílíte.
Abychom vám poskytli ještě lepší služby a relevantní zprávy, shromažďujeme informace o tom, jak jsou naše aplikace používány. To znamená, že když používáte náš internetový obchod, zjišťujeme, jaké funkce jsou nejčastěji využívány a jaké akce spouštějí chybové zprávy. Nicméně pokud si nepřejete být sledování, můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim nebo upravit nastavení souborů cookies.
Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

Jaká jsou vaše zákonná práva?
Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou za rok). Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom tyto informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že náš internetový obchod při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu: Luboš Leopold, Schöfflerova 2009/41, CZ-130 00 Praha 3 - Žižkov, capacky@capacky.com.

Neexistuje soukromí bez zabezpečení!
Zabezpečené služby pomáhají uchovat osobní údaje v bezpečí před kybernetickými útoky a zvědavými lidmi. Bez zabezpečení neexistuje záruka soukromí. Díky našemu odhodlání věnovat se kybernetické bezpečnosti, můžeme Vám nabídnout skutečně bezpečné digitální služby.